top of page

Today August 23 is Flag Day in Ukraine. It also marks  to the day six months since the Russian invasion on February 23rd 2022. Today was an opportunity to commemorate our fallen brothers and sisters, defenders of Ukraine and those both friends and family no longer with us.

The poem read by Max written by an unknown defender of Ukraine

  They take turns kneeling in the villages

  In the cities, they stand and pay their respects

  Children are taken home in coffins

  And the rain pours like tears behind them

 

  There is no more space left in the cemetery,

  Red poppies adorn the wreaths

  Such a thing would not happen in a terrible dream

  As thunder rumbles far in the sky

 

 To die in one's Motherland...

 To leave life when you're so young

 Our brothers and our sisters unable to share in the lives of the ones left behind

Our fathers and mothers unable to see their children grow 

 

  Parents, as if they were in hell,

  Have hair turned grey in a day, anxiety and fear have added years.

  They have escorted their sons and daughters to heaven

   As tears drip from their cheeks

 

 

 Our defenders,  your brothers, your sisters 

  Have left for eternity so that we could live here in peace.

  Already I hear the songs from the angels

  Our debt to them will be an eternal bond between us.

 

  Shots from machine guns ring out

  Hearts clenched for a moment due to grief.

  Let God's punishment of those red devils be soon

  Let help them return to a place of damnation and fire

 

 

  What price do we pay for peace?

  For peace to come and the war to end?

  How much more suffering do we have to endure ?

 

Every sacrifice will be remembered. 

Every murdered soul never forgotten 

We have but one dream. 

Peace. Peace in our lifetime 

A free Ukraine in a free Europe

We have but one dream

Glory to Ukraine. Glory to the heroes.

"Ukrainian hearts in Calderdale Hands"

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається День прапора. Це також відзначає  шість місяців з моменту російського вторгнення 23 лютого 2022 року. Сьогодні була нагода вшанувати пам’ять наших загиблих братів і сестер, захисників України та тих друзів і родини, яких більше немає з нами через російський терор

Вірш, який читає Макс, написав невідомий захисник України

По черзі стають на коліна в селах
  У містах вони стоять і віддають шану
  Дітей везуть додому в трунах
  І дощ ллє за ними, як сльози

  На цвинтарі вже не залишилось місця,
  На вінках красуються червоні маки
  У страшному сні такого б не сталося


  Як далеко в небі гримить грім

 Померти на Батьківщині...
Піти з життя, коли ти такий молодий
Наші брати та сестри не можуть розділити життя тих, хто залишився
Наші батьки й матері не бачать, як ростуть їхні діти

  Батьки, наче в пеклі,
  Посивіло волосся за день, тривога і страх додали років.
  Вони проводжали своїх синів і дочок на небо
   Як сльози капають із їхніх щік


Наші захисники, ваші брати, ваші сестри
  Відійшли у вічність, щоб ми жили тут спокійно.
  Я вже чую пісні ангелів
  Наш борг перед ними буде вічним зв’язком між нами.

  Лунають постріли з автоматів
  Від горя на мить стиснулися серця.
  Нехай скоріше буде Божа кара тим червоним дияволам
  Нехай допоможе їм повернутися до місця прокляття та вогню
 

  Яку ціну ми платимо за мир?
  Щоб настав мир і закінчилася війна?
  Скільки ще страждань ми маємо витерпіти?
 
Пам'ятають кожну жертву.
Кожна вбита душа ніколи не буде забута
У нас лише одна мрія.
Мир. Миру в нашому житті
Вільна Україна у вільній Європі
У нас лише одна мрія
Слава Україні. Героям слава.

bottom of page